Kaukauna

Kaukauna

1

Thursday, September 1, 2022
TimeEventDetails
2:45pm

vs. Hortonville
2:45pm

vs. Hortonville
4:00pm

vs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
4:00pm

vs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Tennis (All) locationFS
4:15pm

vs. Appleton North
 @  Kaukauna High Schoollocation
4:30pm

vs. Appleton West
5:30pm

vs. Appleton West
 @  Kaukauna High Schoollocation
5:30pm

vs. Appleton West
 @  Kaukauna High Schoollocation
7:00pm

vs. Appleton West
7:00pm

vs. Appleton West
 @  Kaukauna High Schoollocation
Friday, September 2, 2022
TimeEventDetails
7:00pm

vs. Appleton North
 @  Kaukauna High Schoollocation
Saturday, September 3, 2022
Sunday, September 4, 2022
Monday, September 5, 2022
Tuesday, September 6, 2022
TimeEventDetails
4:00pm

vs. Appleton North
 @  Kaukauna High Schoollocation
4:00pm

vs. Appleton North
 @  Kaukauna High Schoollocation
4:30pm

vs. Hortonville
 @  Kaukauna High Schoollocation
5:30pm

vs. Appleton West
 @  Kaukauna High Schoollocation
6:00pm

vs. Appleton North
7:00pm

vs. Hortonville
 @  Kaukauna High Schoollocation
7:00pm

vs. Appleton West
 @  Kaukauna High Schoollocation
Wednesday, September 7, 2022