Oshkosh North

Oshkosh North

Tuesday, December 1, 2020
TimeEventDetails
6:00pmBasketball: Girls JV Game

 

(Date Changed to 01-08-21)

vs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Main Gym locationFS
6:00pmHockey: Boys JV Game

Oshkosh Coop vs. Appleton North
7:30pmBasketball: Girls Varsity Game

 

(Date Changed to 01-16-21)

vs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Main Gym locationFS
8:00pmHockey: Boys Varsity Game

Oshkosh Coop vs. Appleton North
Wednesday, December 2, 2020
Thursday, December 3, 2020
TimeEventDetails
6:00pmBasketball: Girls Frosh Game

 

(Cancelled)

vs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Small Gym locationFS
7:00pmHockey: Boys Varsity Game

 

(Rescheduled to 01-02-21)

Shawano Community vs. Oshkosh Coop
 @  YMCA (Oshkosh)location

Varsity only, Warm-ups at 6:30, drop the puck at 7 PM.

Varsity only, Warm-ups at 6:30, drop the puck at 7 PM.
Friday, December 4, 2020
TimeEventDetails
5:50pmBasketball: Girls Frosh Game

 

(Date Changed to 02-02-21)

vs. Hortonville
5:50pmBasketball: Boys Frosh Game

vs. Hortonville  @  Oshkosh North High School
6:00pmBasketball: Girls JV Game

 

(Date Changed to 02-02-21)

vs. Hortonville
6:00pmBasketball: Boys JV Game

vs. Hortonville  @  Oshkosh North High School
Main Court locationFS
7:30pmBasketball: Girls Varsity Game

       

 

(Date Changed to 02-02-21)

vs. Hortonville
7:30pmBasketball: Boys Varsity Game

vs. Hortonville  @  Oshkosh North High School
Main Court locationFS
Saturday, December 5, 2020
TimeEventDetails
7:45amWrestling: Boys JV Meet

vs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Main Gym locationFS
7:45amWrestling: Boys Varsity Meet

vs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Main Gym locationFS
1:00pmBasketball: Boys Frosh Game

 

(Date & Time Changed from 12-03-20)

vs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Main Gym locationFS
2:30pmBasketball: Boys JV Game

 

(Date & Time Changed from 12-01-20)

vs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Main Gym locationFS
4:00pmBasketball: Boys Varsity Game

vs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Main Gym locationFS
5:00pmHockey: Boys JV Game

 

(Cancelled)

Oshkosh Coop vs. Kenosha Bradford
 @  IcePlex location
7:00pmHockey: Boys Varsity Game

 

(Cancelled)

Oshkosh Coop vs. Kenosha Bradford
 @  IcePlex location
Sunday, December 6, 2020
Monday, December 7, 2020