Oshkosh North

Oshkosh North

Tuesday, December 1, 2020
TimeEventDetails
4:30pmBasketball: Girls JV Game  

(Date & Time Changed from 11-30-20)

vs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Main Gym locationFS
4:30pmBasketball: Boys JV Game  

(Date & Time Changed from 11-30-20)

vs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Main Gym locationFS
6:00pmBasketball: Girls Varsity Gamevs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Main Gym locationFS
7:45pmBasketball: Boys Varsity Gamevs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Main Gym locationFS
Wednesday, December 2, 2020
Thursday, December 3, 2020
TimeEventDetails
6:00pmBasketball: Girls Frosh Gamevs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Small Gym locationFS
6:30pmBasketball: Boys Frosh Game  

(Date & Time Changed from 11-30-20)

vs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Small Gym locationFS
Friday, December 4, 2020
TimeEventDetails
5:50pmBasketball: Girls Frosh Gamevs. Hortonville
5:50pmBasketball: Boys Frosh Gamevs. Hortonville  @  Oshkosh North High School
6:00pmBasketball: Girls JV Gamevs. Hortonville
6:00pmBasketball: Boys JV Gamevs. Hortonville  @  Oshkosh North High School
Main Court locationFS
7:30pmBasketball: Girls Varsity Gamevs. Hortonville
7:30pmBasketball: Boys Varsity Gamevs. Hortonville  @  Oshkosh North High School
Main Court locationFS
Saturday, December 5, 2020
TimeEventDetails
6:15pmWrestling: Boys JV Meetvs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Main Gym locationFS
7:00pmWrestling: Boys Varsity Meetvs. Oshkosh West  @  Oshkosh West High School
Main Gym locationFS
Sunday, December 6, 2020
Monday, December 7, 2020